Skip to content

PERSONDATA

Café Ape ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Personoplysningerdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

1. Dataansvarlig

Hos Café Ape tilbyder vi eksklusiv kaffe, med vores mobile caféer og dygtige baristaer, der frembringer den ægte italienske cafestemning.
Vi er taknemmelige for, at Italiens største kaffehus Segafredo Zanetti har givet os muligheden for at byde vores gæster på deres absolut bedste gourmetkaffe.
Det er også deres kaffehus, der står bag vores baristauddannelse efter deres stolte italienske traditioner.
Med samarbejdspartnere som: Den italienske Ambassade, Ferrari, Maserati, Fiat, Alfa Romeo, Det Italienske supermarked – Super Marco, livsstilsmagasinet – Si-Italia og Det Italienske Kulturinstitut, drister vi os til at sige, at hos Café Ape er det ikke kun det italienske flag, der er den italienske oplevelse.
Arrangerer I events, fester for kunder eller privat, hvor man værdsætter italiensk kaffe af høj kvalitet, kan det være en god idé, at kigge lidt videre på vores hjemmeside.

 

Café Ape er dataansvarlig.

Café Apes kontaktoplysninger er:

Caf’é Ape
Skovmose Allé 8
3500 Værløse
info@cafeape.dk

Café Ape udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Café Ape er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Café Ape leverer som webvirksomhed en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.
Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Café Ape, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Café Ape.

2. Hvordan indsamler Café Ape personoplysninger?

Café Ape indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Bruger cafeape.dk (f.eks. browsercookies).
 • Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular.
 • Skriver til os via sociale medier.
 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Café Apes ydelser.
 • Ved tilmeldelse til Café Apes nyhedsbrev.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. Hvilke informationer indsamler Café Ape?

Café Ape indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Café Ape personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Café Ape mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Café Ape det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Café Ape i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Café Apes formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine projekter og køb af Café Apes ydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser – herunder opdateringer.
 • Forbedring og udvikling af Café Apes serviceydelser.
 • Tilpasning af Café Apes kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Café Ape.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Café Ape baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Café Ape kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med udvikling af en hjemmeside, opdateringer og vedligehold, kontakt til 3.-parter (f.eks. webhotel) og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Café Ape behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Café Ape kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Café Ape forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Café Apes ydelser.

Oplyser du Café Ape om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Café Ape oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefasciliteter).

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Café Ape behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Café Ape har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Café Ape har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Café Ape alle oplysninger, som Café Ape ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Café Ape efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Café Ape enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Café Ape, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Café Ape
Skovmose Allé 8
3500 Værløse

eller info@cafeape.dk

Café Ape vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Café Ape, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Café Ape kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Café Ape

Når du søger en stilling hos Café Ape (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Café Ape i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Café Ape bruger oplysningerne til at vurdere, om Café Ape ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Café Apes kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Café Ape har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Café Ape beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. Sletning af data

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Café Ape beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Café Ape har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Café Ape løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Café Ape underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Café Apes sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Café Apes interne systemer benytter Café Ape sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Café Ape har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Café Ape sletter dine personoplysninger, når Café Ape efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Café Apes behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Café Ape

Skovmose Allé 8
3500 Værløse

info@cafeape.dk

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Café Apes hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 01. juni 2018

Back To Top